GIỚI THIỆU QUÀ SẠCH VIỆT NAM

Chúng tôi hiểu rằng: Thực phẩm SẠCH rất quan trọng, tác động lâu dài đến sức khỏe, đời sống gia đình và xã hội. Do vậy, chọn được nguồn thực phẩm tốt, phong phú cho gia đình là công việc khó nhọc của người nội trợ; phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức và mức độ quan tâm về nguồn thực phẩm, là trăn trở của chúng tôi khi trải nghiệm công việc nội trợ...và Quà sạch VN được hình thành từ sự trăn trở và trải nghiệm quý báu đó.

Quà sạch vn